tubitak

TORUN R&D Center selected for TUBITAK’s 2244 Support Program

AR-GE Merkezimiz, TORUN Bakır ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle, ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla verilen "TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı" desteğini almaya hak kazanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.


Corporate News
Read more